Εμπορικά σήματα

• Ερευνα σε όλα τα μητρώα εμπορικών σημάτων στην Ελλάδα και το εξωτερικό
• Αίτηση για καταχώρηση Ελληνικού Σήματος
• Αίτηση για καταχώρηση Κοινοτικού Σήματος συμπεριλαμβανομένων Αιτήσεων Μετατροπών Κοινοτικών Σημάτων σε Εθνικά
• Αίτηση για καταχώρηση Διεθνούς Σήματος σύμφωνα με το Πρωτόκολλο της Μαδρίτης
• Παρακολούθηση
• Ανανέωση