Έρευνες

• Ερευνα των προτεινόμενων εμπορικών σημάτων, ελληνικών, κοινοτικών και διεθνών ( WIPO )
• Ερευνα των προτεινόμενων Domain Names
• Ερευνα των προτεινόμενων Εταιρικών Επωνυμιών
• Προσδιορισμός της προηγούμενης τεχνικής που αφορά ελληνικά και ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας / PCT με ισχύ στην Ελλάδα
• Παρακολούθηση σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο