Η εταιρία μας ιδρύθηκε το 1997 και ασχολείται αποκλειστικά με τα δικαιώματα βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Σήμερα, παρέχουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες σε πελάτες μας από όλο τον κόσμο για τα διπλώματα ευρεσιτεχνίας, τα βιομηχανικά σχέδια, τα εμπορικά σήματα και τα domainnamesέγκαιρα, αποτελεσματικά και οικονομικά.

Το πελατολόγιό μας περιλαμβάνει ιδιώτες, μικρές εταιρίες καθώς και επιχειρήσεις σε όλο τον κόσμο.
Στόχος μας είναι η επιτυχής εκμετάλλευση των δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας των πελατών μας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο. Πιστεύουμε στην ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης σχέσης με τους πελάτες μας.

Εξειδικευόμαστε στην προστασία των πατεντών, βιομηχανικών σχεδίων, εμπορικών σημάτων και domainnamesστην Ελλάδακαι στην Ευρώπη.

Η εταιρεία μας έχει εσωτερικό τμήμα μηχανικών και μεταφραστών. Οι μηχανικοί και μεταφραστές μας έχουν εμπειρία σε πατέντες που αφορούν όλους τους τομείς της επιστήμης και της τεχνολογίας, συμπεριλαμβανομένης της βιοτεχνολογίας. Μπορούμε να παραλαμβάνουμε τις αιτήσεις και στα αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά.